Levering en retourneren

 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Levertijd

Levertijd
Bij ontvangst en verwerking van uw bestelling wordt uw bestelling binnen 1 week geleverd geleverd door DHL Nederland.
De bestellingen worden meerdere malen per week ter verzending aangeboden aan DHL.

Voorraad

Als u zeker wilt zijn van of het door u bestelde product op voorraad is, neemt u dan contact op via webshop@koningshoeven.nl. Of bel ons op: +31 (0)13 535 81 47

Transport
Onze producten worden afhankelijk van de grootte en gewicht, zowel via onze koeriersdienst áls via een transportbedrijf bezorgd. Bezorging vindt alleen plaats in Nederland en België. Daarbuiten worden op dit moment geen producten geleverd.

Schade
Wanneer er echter sprake is van schade aan uw product, bijvoorbeeld breuk bij ontvangst, dan verzoeken wij u om contact op te nemen. Het is mogelijk een vervangend onderdeel toegestuurd te krijgen of het product te retourneren. Kijk hiervoor bij Service. Controleer uw product bij aflevering daarom direct op eventuele schade. Schadebehandeling en/of omruiling na 14 dagen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Kopen op afstand
Sinds 1 februari 2001 is de wet 'kopen op afstand' van kracht. Door deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen.

Let op: Wet kopen op afstand is een consumentenwet en is niet van toepassing voor zakelijke klanten.

De afkoelingsperiode geldt niet voor aankopen die op bestelling zijn gemaakt.